تبلیغات
پایگاه مجازی هیئت مبارکه امام محمد تقی الجواد(ع) کاشان - مطالب شهریور 1393

href="http://www.1abzar.com">اسلایدر

 پایگاه مجازی هیئت مبارکه امام محمد تقی الجواد(ع) کاشان
 
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى وب سایت جدید هیئت امام جواد(ع)www.imamjavadkashan.comتُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
توضیح توضیح توضیح توضیح توضیح
 وب سایت جدید هیئت امام جواد(ع)www.imamjavadkashan.com   www.imamjavadkashan.ir
به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام ورقص شیطان
نویسنده ابوالفضل شیخی مفرد در 08:25 ق.ظ | نظرات()
           رقص شیطان

 لیلا اسلامی گوی

خشم در چهره مأمون هویدا بود. از صبح که بیدار شده بود، لحظه ای آرام و قرار نداشت. چندین بار اطراف کاخ را دور زده بود. بارها سر سربازانش بدون هیچ بهانه ای فریاد می کشید. خودش هم نمی دانست چه می خواست؟ نه دیگر حوصله کسی را داشت و نه حوصله حرف و سخن گفتن. دیگر محافل شبانه هیچ لذتی برایش نداشت. حتی شراب هم دیگر اثری نمی گذاشت تا می خواست مست شود، یاد او می افتاد و حالش دگرگون می شد. کنار حوض وسط حیاط کاخ ایستاد. هرکس از کنارش رد می شد سر تعظیم فرود می آورد. تا می خواستند لب از لب باز کنند و حرفی بزنند، فریاد مأمون برمی خاست:

- چه می خواهید از جانم؟ همه شما گم شوید، بی عرضه ها، لیاقت خدمت در کاخ من را هیچ کدام ندارید. خاک بر سرتان. به این چاپلوسی هم می گویید خدمت.

نفرت در میان چهره برافروخته مأمون موج می زد. فکرهای عجیب و غریبی از ذهنش می گذشت. از اطرافیانش چه می خواست که نتوانسته بودند برایش انجام دهند؟ با داشتن کاخ به آن بزرگی، با آن همه موقعیتی که داشت؛ حاکم زمان خودش بود و همه را پیش خود کوچک می دید. با آن همه قدرت، باز انگار کسی با زنجیر دستانش را از پشت بسته بود و شب و روز را از او گرفته بود. کابوس های شبانه لحظه ای رهایش نمی کرد. دستانش را روی سرش گذاشت. سنگین شده بود. دیشب تا صبح پلک برهم نگذاشته بود. تا می خواست چشمانش گرم شود، کابوس به سراغش می آمد و با فریاد از جا بلند می شد. قطره های آب وسط حوض نگاهش را به سمت خود جذب کرد.

لحظه ای به فکر فرو رفت. باید برنامه ای می چید و باز امام جوادعلیه السلام را به کاخ خود دعوت می کرد. آه تلخی از گلو برآورد و روی سکّو، کنار حوض نشست و به فکر فرو رفت. به هر حیله ای که می توانست، دست زده و سودی نبخشیده بود. چندی پیش دخترش ام الفضل را به عقد او در آورده و صد کنیز بر گزیده و به دست هر کدام جامی داده بود که داخل آنها گوهری درخشنده قرار داشت و به آنها دستور داده بود تا بعد از آمدن امام جوادعلیه السلام و نشستن در جایگاه دامادی، کنیزان به استقبال امام برخیزند و به او خوش آمد بگویند. این نقشه هم نتیجه ای نداشت. و امام کوچک ترین توجهی به آنها نکرد.

* * *

از به یاد آوردن آن لحظه، درد عمیق بر جانش پیچید. چیزی چون برق از ذهنش گذشت. با آن حالی که او داشت، تنها کسی که می توانست کمکش کند، مخارق بود. نوازنده باوفا که مدتها در کاخ به او خدمت کرده بود. باشتاب از جا بر خاست و گفت:

- خیلی زود مُخارق را خبر کنید که خودش را نزد من برساند.

چند دقیقه از انتظار نگذشته بود که صدای آشنای مخارق به گوشش رسید:

- جناب مأمون، خلیفه بزرگ! سلامٌ علیکم. خداوند، مرگ مخارق را برساند تا هیچ وقت نگرانی خلیفه بزرگ را نبیند! امیر من! چه رخ داده که شما این گونه پریشان گشته اید؟

مأمون سر برگرداند و گفت:

- بیا مخارق! بیا که عجیب گرفتار شده ام. شاید تو بتوانی کاری برایم انجام دهی.

مخارق تعظیمی کرد و نزدیک مأمون رفت:

- امر بفرمایید که این حقیر در انتظار فرمان شماست.

مأمون سیبی از میان میوه ها برداشت و گفت:

- چندی است عجیب گرفتار گشته ام. این گرفتاری مدتی است که خواب و خوراک را از من ربوده است. باز قصه، قصه محمد بن علی است.

مأمون سری با تأسف تکان داد و گاز محکمی بر سیبی که در دست داشت، زد. مخارق دستی به ریش پرپشتش کشید:

- فکر می کنم بتوانم کاری انجام دهم که رضایت امیر را فراهم آورد.

- می دانستم مخارق! تنها امید من تویی. گفتم دخترم بی عرضه است و توان کاری را ندارد.

خلیفه روی تخت خودش را رها کرده بود و پاهایش روی هم تکان تکان می خورد:

- خوب بگو؛ نقشه ات را می شنوم.

- اگر امیر اجازه دهند، فردا برایتان می گویم. فقط اینکه حتماً دستور بدهید برای فردا محمد بن علی اینجا باشد، تا خلیفه بزرگ را به آرزوی قلبی اش برسانم.

چینی بر پیشانی مأمون افتاد:

- یعنی تو می توانی...؟!

مخارق خنده بلندی کرد و از جا برخاست و گفت:

- جناب خلیفه اگر اجازه بدهند، فردا قدرت حقیقی مرا خواهند دید.

مخارق تعظیمی کرد و عذر خواست و حضور مأمون را ترک کرد. هنر مخارق تنها نواختن بود. عود می نواخت و لهو و لعبی خاص به مجالس مأمون می داد. قول مخارق هم تأثیری در آرام کردن مأمون نکرد. شب شده بود و مأمون باز آشفته شده بود.

چهره امام جلوی چشمانش ظاهر می شد. صلابت و قداست امام به اندامش لرزه افکنده بود. با چهره خیس و عرق بر آن نشسته از خواب بلند شد. دیگر چیزی تا صبح نمانده بود. فکری در ذهنش می چرخید و آن، به شهادت رساندن امام بود. و تنها وسیله، دخترش بود. حال می بایست منتظر می ماند تا ببیند مخارق چه می کند. آیا دخترش رضایت به این کار می داد؟ آیا قبول می کرد تا همسری چون محمد بن علی را به شهادت برساند؟ خیلی دور می دید، آنقدر که حتی فکر کردن به آن هم برایش خنده دار می آمد.

* * *

مخارق با عودش آمده بود و گوشه کاخ نشسته بود و نیشش تا بناگوش باز بود. امام مثل همیشه سکوت بر لب و سر به زیر داشت. مأمون بر چهره امام چشم می دوخت. هراسان بر خود می لرزید. با نگاهی پر از التماس به مخارق خیره می شد. مخارق به مأمون و سپس به امام نگاه کرد. چهره امام غرق در نور بود. با ورودش بوی عطرآگین عجیبی در فضای داخل قصر پیچیده بود. وقار و متانت خاصی در چهره اش موج می زد. مأمون قدرت تماشا کردن چهره امام را نداشت. با هربار دیدنش انگار می خواست قالب تهی کند و این بهانه ای بود که همیشه آزارش می داد.

کاخ شلوغ شده بود. مأمون به امید شکستن این شخصیت، بزرگان دربار را دعوت به میهمانی اش کرده بود. صدای مخارق با آوای خاصی برخاست و سکوت فضای کاخ را درهم شکست. همراهانش شروع کردند به نواختن و دیگران در اطرافشان جمع شدند و شروع به آواز خوانی کردند.

خنده کمرنگی روی لبهای مأمون نشست. امام سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت. لحظه ای سر بلند کرد و نگاه مبارکش را به سوی مخارق برگرداند و فرمود:

- اتق اللّه یا العثنون؛ از خدا بترس ای ریش بلند!

چهره مأمون به تیرگی گرایید. کاخ در یک لحظه لرزید و زیر پای مأمون خالی شد. دستان مخارق لرزید و چهره اش دگرگون شد. عود از دستش بر زمین افتاد و دستانش از حرکت باز ایستاد و نتوانست تکانی به دستانش بدهد.

چشمهای مأمون سیاهی رفت. لحظه ای سیمای علی بن محمد جلوی چشمانش تصویر گرفت. کابوس های شبانه باز به سراغش آمدند و چیزی نفهمید. فقط نگاه می کرد و لبهایش خشکیده بود.

مخارق گوشه ای افتاده بود و می نالید. مأمون از جای برخاست و با قدمهای لرزان به سمت مخارق به راه افتاد. نفرت در وجودش شعله ور شده بود. می بایست کاری می کرد. دیگر تحمل آن نگاههای پر از حرف را نداشت. مخارق به خود می پیچید. بالای سرش ایستاد.

هنوز داشت می لرزید. قطرات اشک چهره اش را در برگرفته بود و صدای هق هق گریه اش بلند شده بود. با دیدن مأمون سری تکان داد و به حالت تعظیم نشست.

- مخارق! بگو ببینم در یک لحظه چه اتفاقی افتاد که تو را این چنین دگرگون کرد؟

مخارق آب دهانش را فرو داد. رنگ بر چهره نداشت. از به یاد آوردن آن لحظه تمامی وجودش می لرزید. لذا گفت: آن هنگام که محمد بن علی به من بانگ زد، از هیبت و شکوه اش، آنچنان ترسیدم که دستم فلج شد و عود از دستم رها شد.*

*. نگاهی گذرا به زندگانی امام جواد(ع)، علامه سید عبدالرزّاق مقرّم، ترجمه دکتر پرویز لولاور، ص 125.

منبع:کوثر شماره 65

آخرین مطالب وبگاه
» مناسبت‌ها و وقایع ماه شوال
» ویژه نامه ولادت حضرت علی اكبر علیه السلام
» میلاد امام جواد(ع)
» سلام بر یاس خوشبوی علی
» احتجاج امام حسن علیه السلام بر مغیره
» شعرو پیامک عید نوروز و ایام فاطمیه
» مقاله به مناسبت میلادحضرت زینب (س)
» اوضاع در اخرالزمان فرمول‌های حیرت‌انگیز قرآنی و تعیین زمان نابودی اسرائیل در اخر الزمان
» وقایع کامل ماه ربیع‌الثانی
» سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه علیهاالسّلام به بلد طیّب قم
» حوادث شب ولادت پیامبر اکرم(ص)
» مرگ یزید بن معاویه
» اس ام اس ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)
» سالروز و دلایل ازدواج خدیجه(س) با پیامبر(ص)
» پیامک‌های تبریک سالروز آغاز امامت امام عصر (عج)
» غدیری دیگر؛ آغاز امامت امام زمان(عج)
» امام آسمانی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام سوگنامه
» اس ام اس شهادت امام حسن عسگری(ع)
» وقایع و رویدادهای ماه ربیع الاول
» برکات و اعمال ماه ربیع الاول
» نظر شیعه درباره علت شهادت امام رضا(علیه السلام)
» آیا می دانید سرنوشت قاتل امام حسن (علیه السلام) چگونه شد؟
» اعمال آخرین چهارشنبه ماه صفر
» قدرت سیاسی تشیع در اربعین نهفته است
» ارتش بیست میلیونی اربعین نشان گفتمان مقاومت
» مقاله ای کامل در مورد امام موسی کاظم(ع)
» ماه صفر و اعمال آن
» چهل گوهر از صدف زینت عبادت کنندگان(ع)
» حجت الاسلام بی آزار تهرانی: بزرگترین گناه نا امیدی از رحمت پروردگار است
» خواندن مصیبت دروغ، دل امام‌زمان(عج) را خون می‌کند
درباره وبگاه
به وبگاه هیئت مبارکه امام محمد تقی الجواد(ع) کاشان خوش آمدید امید است لحظات خوشی در این وبگاه داشته باشید...در این وبگاه فعالیت ها و مراسم های هیئت مبارکه قرار داده خواهد شد...جهت تعجیل و سلامتی آقا امام زمان...

صلـــــــوات
نظرسنجی
به نظرشماوباتوجه به رسالت این وبلاگ چه مطالبی باعث جذابیت بیشتر آن خواهدشد؟
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
» آقای مصطفی آرام در هیئت امام جواد(ع) کاشان-چهارراه امام جواد(ع) -روضه حضرت رقیه (س) - تاریخ:۱۳۹۳/۰۷/۰۱
» مصطفی آرام روز شهادت امام صادق هئیت امام جواد کاشان قسمت سوم
» فیلم روز شهادت امام صادق(ع) قسمت دوم
» فیلم روز شهادت امام صادق سال 93 قسمت اول
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم سال93
» تصاویر جدید از سردابه حرم حضرت ابوالفضل
» تصاویر نصب ضریح امام حسین
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب وداع با ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1393
» تصاویر راهپیمایی روز قدس در کاشان سال 93 هئیت امام جواد (ع) چهارراه امام جواد(ع)
» تصاویر راهپیمایی روز قدس در کاشان سال 93 هئیت امام جواد (ع) چهارراه امام جواد(ع)
» تصاویر راهپیمایی روز قدس در کاشان سال 93 هئیت امام جواد (ع) چهارراه امام جواد(ع)
» تصاویر راهپیمایی روز قدس در کاشان سال 93 هئیت امام جواد (ع) چهارراه امام جواد(ع)
» تصاویر شبهای قدر
» تصاویر شب بیست سوم ماه رمضان سال 93 قسمت ادوم
» تصاویر شب بیست سوم ماه رمضان سال 93 قسمت اول
» مراسم عزاداری شب بیست و یکم ماه رمضان سال 93 قسمت اول
» تصاویر شب قدر بیست و یکم سال 93 قسمت ششم
» تصاویر شب قدر بیست و یکم سال 93 قسمت پنجم
» تصاویر شب قدر بیست و یکم سال 93 قسمت جهارم
» تصاویر شب قدر بیست و یکم سال 93 قسمت سوم
» تصاویر شب قدر بیست و یکم سال 93 قسمت دوم
» تصاویر شب قدر بیست و یکم سال 93 قسمت اول
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393 قسمت هفتم
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393 قسمت ششم
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393 قسمت پنجم
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393قسمت چهارم
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393قسمت سوم
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393قسمت دوم
» تصاویر شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 1393قسمت اول
» کلیپ زیبای مرد غدیر پیرو خط سقیفه نیست
» مجموعه عکسهای سال 1362 انجمن اسلامی کتابخانه امام جواد (ع)
» فیلم جشن میلاد امام جواد(ع) کاشان سال 93
» شهادت امام جواد (ع) محمدرضا طاهری
» شهادت امام جواد۹۲سنگین....مهدی میرداماد-هیئت بیت الرضا (ع)
» مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)سال1393
» روضه حضرت زینب (س) حاج حسن خلج
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال منزل آقای عیلرضا آرام 1393 و مسجد
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال منزل آقای عیلرضا آرام 1393 و مسجد
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال منزل آقای عیلرضا آرام 1393 و مسجد
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال منزل آقای علیرضا آرام 1393
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال 1393
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال 1393
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال 1393
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال 1393
» مراسم جشن میلاد امام جواد کاشان سال 1393
» میلاد امام جواد(ع) // سید مهدی میرداماد
» تصاویر ایام فاطمیه حرکت دسته کاروان عزا به طرف بازار قسمت چهارم سال1393
» تصاویر ایام فاطمیه حرکت دسته کاروان عزا به طرف بازار قسمت سوم سال1393
» تصاویر ایام فاطمیه حرکت دسته کاروان عزا به طرف بازار قسمت دوم سال1393
» تصاویر ایام فاطمیه حرکت دسته کاروان عزا به طرف بازار قسمت اول سال1393
» نامه از شهید حسن آرام به بچه های محله از منطقه عملیاتی
» تصاویربسیار دیدنی از مسجد کوفه
» تصاویر کمیاب از حرم امام جواد (ع)
» ....یادواره شهدای هیئت امام محمد تقی الجواد (ع) بهمن ماه 1392 قسمت پنجم
» ....یادواره شهدای هیئت امام محمد تقی الجواد (ع) بهمن ماه 1392 قسمت چهارم
» ....یادواره شهدای هیئت امام محمد تقی الجواد (ع) بهمن ماه 1392 قسمت سوم
» ....یادواره شهدای هیئت امام محمد تقی الجواد (ع) بهمن ماه 1392 قسمت دوم
» ....یادواره شهدای هیئت امام محمد تقی الجواد (ع) بهمن ماه 1392 قسمت اول
» .....عکس قدیمی از شهید زضا ترنجی همراه با ایت الله طباطبایی وشهیدان شعار
» .....فیلم وداع با مسجد کوفه هیئت امام جواد 1390
» .....عکس روز تاسوعا14
» .....عکس روز تاسوعا 13
» ....عکس روز تاسوعا 12
» ....عکس روز تاسوعا 11
» قسمت دوم مجوعه عکسهای هیئت امام جواد در سال 90- 91
» مجوعه عکسهای هیئت امام جواد در سال 90-91
» ...ادامه فیلم عاشورای حسینی سال1392
» .....تصاویر مسجد و کتابخانه امام جواد از سال 1362 تا سال 1367
» ......تصاویر روز اربعین حسینی در مسجد امام جواد(ع) سال1392
» گزارش تصویری بنای مرقد امام حسین (ع) از ابتدا تا اکنون
» ....شب شهادت امام جواد(ع) قسمت دوم 1392
» ....شب شهادت امام جواد(ع) سال1376 در مسجد
» ......آقای جعفری امام جماعت سال 1362 که در مراسم ختم شهیدان ترنجی و ابوالفضلی سخنرانی می کند
» .....شهیدرضا ترنجی در سال 1362درمراسم ختم شهیدان سخنرانی می کند
» .......فیلم شب شهادت امام جواد(ع)سال 1392 کاشان
» ......مراسم ختم شهیدان حسن ابوالفضلی ومهدی ترنجی سال 1362
» .....روز شهادت امام جواد (ع)بازار کاشان 1380
» .......یادش بخیر ذکر سقای طفلان حسین در کنار حرم ابوالفضل1390
» اشپزخانه هئیت امام جواد (ع)سال1371
» هئیت امام جواد(ع) تاسوعا1371
» ....اشپزخانه امام جواد(ع) قسمت دوم
» ......اشپزخانه هئیت امام جواد(ع) سال 1377
» .......فیلم روز تاسوعا محرم 1377 کاروانسرای کاشان
» ......فیلم تاسوعا کاروانسرای کاشان1392
» ......فیلم کربلا
» ........عکس کربلا12
» .......عکس کربلا11
» .......روزتاسوعا10
» .........روزتاسوعا9
» ......روزعاشورا8
» .....روزتاسوعا 7
» ....گالری عکس روز عاشورا 4
» .....گالری عکس روز تاسوعا3
» .....عکس روز تاسوعا 2
» گالری عکس روز تاسوعا 1
» گالری فیلم کربلا